Oferta

Prowadzę warsztaty równościowe i antydyskryminacyjne, zaprojektowane dla konkretnych grup społecznych. Ich tematyka to m.in:
– równość płci,
– wielokulturowość,
– projektowanie uniwersalne i niepełnosprawność,
– godzenie ról rodzinnych i zawodowych,
– tworzenie partnerstw lokalnych,
– asertywność,
– warsztaty równościowe dla mediów.

Prowadzę facylitacje, konsultacje społeczne.

Wykonuję ekspertyzy dotyczące równości, także graficznych materiałów reklamowych i kampanii promocyjnych.

Projektuję i koordynuję, po wcześniejszej konsultacji, z osobami z grup docelowych, projekty wyrównujące szanse.

Piszę teksty, na strony internetowe, naukowe, publicystyczne, dotyczące tematyki równościowej i społecznej.

[nggallery id=1 template=warsztaty images=16]