Idea

Dlaczego działania równościowe i wyrównujące szanse są ważne? To jednej strony nieodzowny element projektów, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej i wielu innych funduszy, a z drugiej kwestia o wiele szersza – funkcjonowanie w społeczeństwie czy też firmie, instytucji, która jest przyjazna dla wszystkich osób i przestrzega ich praw.

W naszym społeczeństwie, które tak naprawdę składa się z osób o różnych mniejszościowych tożsamościach (czy ze względu na sprawność, wyznawaną religię, pochodzenie etniczne, społeczne,  tożsamość psychoseksualną i wiele innych), warto jest zadbać o każdą jednostkę, aby dzięki otwartemu, równościowemu podejściu, miała szansę realizować się w pracy czy twórczości.

Warsztaty równościowe są też elementem zwiększającym jakość świadczonych usług i mogą wpłynąć na zwiększenie oferty Państwa usług.