O mnie

Anna Urbańczyk – kulturoznawczyni, działaczka na rzecz praw człowieka i trenerka równościowa o specjalności wrażliwości genderowej. Facylitatorka pracująca metodą Appreciative Inquiry (analizy sukcesów działań).

Od ponad 10 lat, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, zajmuje się propagowaniem równości, zarówno na gruncie projektów (społecznych, kulturalnych) wyrównujących szanse grup mniejszościowych, jak i prowadząc działania edukacyjne, warsztaty i szkolenia. Prowadzi też facylitacje w procesie konsultacji społecznej i zajmuje się, zarówno praktycznie jak i warsztatowo, budowaniem partnerstw lokalnych.

Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies, Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza / British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie (Stowarzyszenie Willa Decjusza) oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej).

W latach 2010 – 2011 koordynowała polską koalicję Social Watch, która wydała kompleksowy raport o ubóstwie i wykluczeniu społecznym w Polsce.

Zrealizowała kilkaset godzin szkoleń równościowych m.in. dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, spółki PL.2012 (organizatorów Mistrzostw Euro 2012 w Polsce), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, British Council, Urzędu Miejskiego w Gdyni,….

Członkini ogólnopolskiego Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Współpracuje z magazynem „Replika” i portalami Feminoteka, Równość.info oraz czeskim Femag.

Referencje